Tags

, , , , ,

Despre autor:

 Cornliu StoicaCorneliu Stoica s-a născut la data de 15 iunie 1941 în satul Măcişeni, comuna Corni din judeţul Galaţi şi este un istoric, critic de artă, poet şi publicist contemporan.

A absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi în anul 1959, după care a urmat Institutul Pedagogic timp de trei ani, apoi s-a înscris la Facultatea de Filologie în anul 1963 şi la Universitatea Bucureşti, apoi urmează cursurile Facultăţii de limba şi literatura spaniolă până în anul 1977. Totodată este membru al U.A.P.R, secţiunea de Critică din anul 2007 şi membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din anul 1991. Debutul publicistic şi poetic îl va realiza prin apariţia în ziarul local „Viaţa nouă” în anul 1959 şi în revista „Viaţa studenţească” în anul 1962.

Dintre cele mai importante cărţi ale sale, distingem: „Artişti plastici de la Dunărea de Jos” (1999), „Monumente religioase din Municipiul Galaţi” (2001), „Monumente de artă plastică din Judeţul Galaţi” (2003), „Teodor Vişan – album de artă monografic” (2003), „Identităţi artistice” (2004), „Pictorul Nicolae Mantu” (2005), „Întâlniri confortante” (2005), „Interferenţe” (2009), „Popasuri ale privirii” (2013), „Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni” (2013).

Distincţii: Premii pentru articole publicate în „Viaţa nouă” (1960), „Scânteia tineretului” (1963), „Şcoala gălăţeană” (1997, 2004), Premiul Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor pentru volumul de poezii „Cetatea primăverii” (1987), Premiul „Dimitrie Cuclin” al revistei „Porto-Franco” pentru eseu (2003), Premiul revistei „Dunărea de Jos” pentru critică de artă (2005, 2008) şi Premiul Municipiului Galaţi (2010).

Propria părere despre carte:

Corneliu Stoica – Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni (472 p) – Ed. Axis Libri, Galaţi 2013

Dictionarul artistilor plastici galateni [coperta]

Recent la Editura Axis Libri din Galaţi a apărut cu ajutorul Primăriei şi Consiliului Local Galaţi, ultima carte semnată de criticul şi poetul Corneliu Stoica, ce restrânge în paginile ei un număr impresionant de artişti care s-au născut, activează sau pur şi simplu au avut tangenţe cu oraşul Galaţi.

Cărţile criticului Corneliu Stoica se remarcă în primul rând prin informaţiile exacte şi concise despre artiştii pe care îi include în diversele sale studii şi volume cât şi prin limpezimea limbajului critico-descriptiv, prin intermediul căruia reuşeşte să îi aducă pe artişti mai aproape de public.

Iată ce ne declară şi autorul cu privire la cartea sa recent apărută: „Volumul de faţă este o ediţie revăzută şi întregită. În el sunt cuprinşi un număr de 224 de artişti. Pentru prima dată, din motive fireşti ale dezvoltării artelor plastice, am inclus şi pe criterii de artă, ca şi pe scriitorii care au ţinut rubrici plastice la diferite publicaţii la care au lucrat, le-au condus sau au colaborat. Ca şi în prima ediţie, i-am prezentat atât pe gălăţenii nativi, cât şi pe fiii adoptivi ai meleagurilor judeţului Galaţi, pe cei care au făcut studii sau au activat într-o anumită perioadă de timp şi activează în localităţile din perimetrul acestei importante unităţi teritorial-administrative de la Dunărea de Jos. Nu i-am lăsat deoparte nici pe acei artişti care au emigrat, care s-au afirmat şi şi-au adus contribuţia la dezvoltarea artei dincolo de fruntariile României”.

Dicţionarul domnului Corneliu Stioca este o carte de referinţă atât pentru cei care au o legătură directă cu arta, regăsindu-se probabil în volumul de faţă, cât şi pentru cei care îşi doresc să cunoască această lume ce sporeşte de la o zi la alta, oferindu-ne opere din ce în ce mai novatoare şi originale. Munca pe care criticul o depune în vederea concretizării unei asemenea cărţi, este una colosală, întrucât criticul nu se mulţumeşte doar cu informaţiile pe care le obţine din media sau din alte surse adiacente, el pur şi simplu caută să cunoască artistul, să stea de vorbă cu el, pentru a-i înţelege mai bine atât ideile cât şi opera. În ciuda vârstei sale înaintate, Corneliu Stoica este un om care încă mai merge la expoziţii, fotografiază operele artiştilor consacraţi, cu cei mai mulţi dintre ei este chiar prieten, apoi, după toată această documentare asiduă şi directă, trece la actul scrierii, afirmându-se atât prin cărţile pe care le publică periodic, aproape de la an la an, cât şi prin recenziile apărute pe diverse situri, bloguri sau forumuri dedicate în special Artei.

În continuare, voi ataşa şi portretul pe care i l-am făcut domnului Corneliu Stoica, anul acesta.

Aldyn Alexander - Corneliu Stoica [2013]

(ALDYN ALEXANDER)

Advertisements